Huurrecht advocaat in Amersfoort nodig?
Home > Huurtoeslag

Huurtoeslag

Recht op huurtoeslag

U heeft een huurhuis en u heeft geen inkomen of wellicht verdient u wel wat. Als uw inkomen onder een bepaald bedrag is dan heeft u wellicht recht op huurtoeslag. In dat geval is uw huur is in verhouding tot uw inkomen hoog. Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurkosten. Vroeger sprak men van ‘huursubsidie’. Sinds een aantal jaren gebruikt men de term ‘huurtoeslag’.

Het recht om huurtoeslag te ontvangen staat los van welke instantie de woning verhuurt; deze kan zowel een woningcorporatie zijn of een particulier. Wel zijn er een aantal andere voorwaarden die bepalen of u aanspraak kunt maken op het ontvangen van huurtoeslag. Naast het inkomen en de hoogte van uw huur, zijn ook zaken als leeftijd en vermogen factoren die bepalend zijn voor uw aanvraag. De Belastingdienst beslist uiteindelijk of u recht heeft op huurtoeslag en zo ja, wat de hoogte hiervan is.

Vragen omtrent huurtoeslag

Heeft u onzekerheden rondom uw huurtoeslag? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Of wilt u bezwaar aantekenen of een klacht indienen? Wij helpen u op verschillende gebieden, van juridisch advies tot procedures. Ons advocatenkantoor in de regio Amersfoort heeft jarenlange ervaring en expertise in uiteenlopende rechtsgebieden waaronder huurrecht. We staan graag tot uw dienst.

Menu