Huurrecht advocaat in Amersfoort nodig?
Home > Huurprijs
huurprijs

Huurprijs kwestie in Amersfoort

Onderdeel van huurrecht: de huurprijs

Het huurrecht is een omvangrijke reeks van wettelijk vastgestelde bepalingen met betrekking tot de rechten en plichten van zowel verhuurder als huurder van een ruimte. Het huurrecht is erop ingericht om met name de huurder van een ruimte te beschermen tegen onwettige praktijken.

Er zijn zowel algemene bepalingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen als specifieke onderdelen van huurrecht die zijn gebaseerd op het soort onroerend goed dat men huurt. In de wet inzake huurrecht zijn verschillende wetsartikelen opgenomen die betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen die voor u als huurder zeer belangrijk kunnen zijn. Voorbeelden van thema’s zijn de opzegtermijn en huurontbinding, de gebrekenregeling en de regeling omtrent de huurprijs.

Wegwijs in uw huurprijs

De laatstgenoemde regeling, de huurprijsregeling, stuit in de praktijk nogal eens op geschillen tussen verhuurder en huurder. In principe is de bepaling van de huurprijs iets wat tussen de huurder en verhuurder overeengekomen moet worden. Maar dit kan soms tot problemen en twijfels leiden. Betaalt u bijvoorbeeld als huurder wel een redelijke huurprijs voor het gehuurde? En kunt u als huisbaas de huurprijs zomaar verhogen?

Ons advocatenkantoor in Amersfoort geeft u juridisch advies en kan u ook bijstaan in eventuele procedures. We zorgen altijd samen met u voor een oplossing.

Menu