Huurrecht advocaat in Amersfoort nodig?
Home > Gebreken
gebreken in woning

Gebreken in Amersfoort

Gebreken aan uw huurwoning

U huurt eindelijk een ‘eigen’ huis. Het is heerlijk om een eigen plek te hebben waar u helemaal tot rust kunt komen en geniet van uw vrije tijd. Soms kunnen zich echter situaties voordoen waarin uw woongenot ernstig wordt verstoord. Uw woning vertoont bijvoorbeeld gebreken. De muren brokkelen af of het leidingwerk functioneert niet naar behoren. Sommige gebreken moet u als huurder zelf oplossen, deze klussen worden onder de noemer van klein onderhoud en kleine reparaties samengebracht. Maar er zijn ook mankementen die voor rekening van de verhuurder zijn.

Het Burgerlijk Wetboek heeft in de wet huurrecht verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de omgang met gebreken aan de woonruimte. De gebrekenregeling geeft informatie over de rechten en plichten inzake defecten aan het gehuurde of verhuurde. Bovendien staat in de huurovereenkomst dikwijls vastgelegd wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot (het oplossen van) gebreken aan uw gehuurde ruimte.

Sta in uw recht

In de praktijk komt het helaas vaak voor dat er tussen verhuurder en huurder onenigheid optreedt over het verhelpen van gebreken. Veelal wordt er naar elkaar gewezen. Het is van groot belang dat u als huurder in uw recht staat en weet waar u aan toe bent. Als de verhuurder verzuimt om zijn plichten na te komen aangaande het oplossen van de mankementen aan het verhuurde, is het bijvoorbeeld mogelijk om als huurder minder huur te betalen zolang de gebreken niet zijn verholpen of kunt u de defecten zelf oplossen en de gemaakte kosten op de verhuurder verhalen. Wij staan u graag landelijk bij met juridisch advies en ondersteuning.

Menu